Skip to main content
Top sản phẩm bán chạy
Nồi nấu phở 150 lít Nồi nấu phở 150 lít
Giá gốc: 8,700,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 7,600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 50 lít Nồi nấu phở 50 lít
Giá gốc: 5,000,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,100,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 20 lít Nồi nấu phở 20 lít
Giá gốc: 3,100,000đ -600,000đ
Giá bán: 2,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Đặt ship nhanh
Nồi điện nấu phở 100l Nồi điện nấu phở 100l
Giá gốc: 6,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 5,700,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 80 lít Nồi nấu phở 80 lít
Giá gốc: 6,300,000đ -1,300,000đ
Giá bán: 5,000,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở bằng điện 30 lít Nồi nấu phở bằng điện 30 lít
Giá gốc: 3,300,000đ -500,000đ
Giá bán: 2,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Đặt ship nhanh
Máy vặt lông gà phi 80cm Máy vặt lông gà phi 80cm
Giá gốc: 9,900,000đ -900,000đ
Giá bán: 9,000,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 120 lít Nồi nấu phở 120 lít
Giá gốc: 8,300,000đ -1,500,000đ
Giá bán: 6,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Đặt ship nhanh
Nồi điện nấu phở 60 lít Nồi điện nấu phở 60 lít
Giá gốc: 5,400,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 200 lít Nồi nấu phở 200 lít
Giá gốc: 10,200,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 9,200,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Đặt ship nhanh

TỦ CƠM CÔNG NGHIỆP

Tủ cơm 6 khay điện không điều khiển Tủ cơm 6 khay điện không điều khiển
Giá gốc: 8,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Tủ cơm 4 khay điện có điều khiển Tủ cơm 4 khay điện có điều khiển
Giá gốc: 7,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Tủ cơm 10 khay điện không điều khiển Tủ cơm 10 khay điện không điều khiển
Giá gốc: 9,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 8,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Tủ cơm 24 khay điện gas không điều khiển Tủ cơm 24 khay điện gas không điều khiển
Giá gốc: 24,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 23,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Tủ cơm 8 khay điện gas không điều khiển Tủ cơm 8 khay điện gas không điều khiển
Giá gốc: 11,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 10,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Tủ cơm 8 khay điện có điều khiển Tủ cơm 8 khay điện có điều khiển
Giá gốc: 9,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 8,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Tủ cơm 12 khay điện gas không điều khiển Tủ cơm 12 khay điện gas không điều khiển
Giá gốc: 13,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 12,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Tủ cơm 12 khay điện có điều khiển Tủ cơm 12 khay điện có điều khiển
Giá gốc: 10,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 9,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Tủ cơm 10 khay điện gas có điều khiển Tủ cơm 10 khay điện gas có điều khiển
Giá gốc: 12,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 11,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Tủ cơm 24 khay điện không điều khiển Tủ cơm 24 khay điện không điều khiển
Giá gốc: 19,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 18,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3

NỒI NẤU PHỞ ĐIỆN

Nồi nấu phở tủ điện rời 300L Nồi nấu phở tủ điện rời 300L
Giá gốc: 15,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 14,700,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu phở tủ điện rời 120L Nồi nấu phở tủ điện rời 120L
Giá gốc: 9,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 8,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu phở tủ điện rời 150L Nồi nấu phở tủ điện rời 150L
Giá gốc: 10,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 9,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 20 lít Nồi nấu phở 20 lít
Giá gốc: 3,100,000đ -600,000đ
Giá bán: 2,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Nồi nấu phở 200 lít Nồi nấu phở 200 lít
Giá gốc: 10,200,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 9,200,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Nồi nấu phở 150 lít Nồi nấu phở 150 lít
Giá gốc: 8,700,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 7,600,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Nồi nấu phở 70 lít Nồi nấu phở 70 lít
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi điện nấu phở 100l Nồi điện nấu phở 100l
Giá gốc: 6,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 5,700,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Nồi nấu phở nhập khẩu 50L Nồi nấu phở nhập khẩu 50L
Giá gốc: 4,900,000đ -700,000đ
Giá bán: 4,200,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Nồi điện nấu phở 60 lít Nồi điện nấu phở 60 lít
Giá gốc: 5,400,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 6

MÁY VẶT LÔNG GÀ - VỊT - NGAN

sale-may-vat-long-ga-nguyen-khoi
Máy vặt lông gà phi 80cm Máy vặt lông gà phi 80cm
Giá gốc: 9,900,000đ -900,000đ
Giá bán: 9,000,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Máy vặt lông gà phi 70cm Máy vặt lông gà phi 70cm
Giá gốc: 8,200,000đ -700,000đ
Giá bán: 7,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Máy vặt lông gà phi 60cm Máy vặt lông gà phi 60cm
Giá gốc: 7,000,000đ -500,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Máy vặt lông gà phi 55cm Máy vặt lông gà phi 55cm
Giá gốc: 6,690,000đ -390,000đ
Giá bán: 6,300,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3

XE BÁNH MÌ

Xe bánh mì chả cá nóng Xe bánh mì chả cá nóng
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Xe bánh mì chả cá nha trang Xe bánh mì chả cá nha trang
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Xe bánh mì thập cẩm Xe bánh mì thập cẩm
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe bánh mì chả cá Vũng Tàu Xe bánh mì chả cá Vũng Tàu
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Xe bánh mì chả cá tươi Xe bánh mì chả cá tươi
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Xe bánh mì pate thập cẩm Xe bánh mì pate thập cẩm
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì màu đỏ Xe bán xôi bánh mì màu đỏ
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá
Xe bán xôi pate, thịt kho, bánh mì Xe bán xôi pate, thịt kho, bánh mì
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì thổ nhĩ kỳ (bánh xe bò) Xe bán xôi bánh mì thổ nhĩ kỳ (bánh xe bò)
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì thập cẩm Xe bán xôi bánh mì thập cẩm
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá

XE BÁN HÀNG RONG

Xe Trà Sữa Dễ Thương Xe Trà Sữa Dễ Thương
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe Trà Sữa Ăn Vặt Xe Trà Sữa Ăn Vặt
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe Bán Trà Chanh Xe Bán Trà Chanh
Giá gốc: 11,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 10,000,000đ
0 Đánh giá
Xe Trà Bí Đao Hạt Chia Xe Trà Bí Đao Hạt Chia
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe Bánh Tráng Nướng Xe Bánh Tráng Nướng
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe cà phê latte Xe cà phê latte
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe Cà phê Mocha Xe Cà phê Mocha
Giá gốc: 11,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 10,000,000đ
0 Đánh giá
Xe cà phê capuchino Xe cà phê capuchino
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe trà sữa nướng Xe trà sữa nướng
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe trà sữa trân châu đường đen Xe trà sữa trân châu đường đen
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM

Tủ bánh kem 1m2 kính vuông 5 tầng Tủ bánh kem 1m2 kính vuông 5 tầng
Giá gốc: 37,000,000đ -1,200,000đ
Giá bán: 35,800,000đ
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 1m2 kính vuông 3 tầng Tủ bánh kem 1m2 kính vuông 3 tầng
Giá gốc: 29,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 28,300,000đ
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 90cm kính vuông 3 tầng Tủ bánh kem 90cm kính vuông 3 tầng
Giá gốc: 22,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 21,300,000đ
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 1m8 kính cong 3 tầng Tủ bánh kem 1m8 kính cong 3 tầng
Giá gốc: 35,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 34,000,000đ
0 Đánh giá